Huatai Securities Co., Ltd

Main Market

No. 228 Middle Jiangdong Road
Nanjing
Jiangsu Province
210019
China

www.htsc.com.cn

FINANCIAL PR

Citigate Dewe Rogerson

LAW FIRM

Clifford Chance

Fangda Partners

REGISTRAR

Citibank N.A.